Jegyinformáció

SAVARIA MÚZEUM, SZOMBATHELYI KÉPTÁR, SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY, ISEUM SAVARIENSE, SMIDT MÚZEUM, VASI SKANZEN, VASI MÚZEUMI LÁTVÁNYTÁR
 • teljes árú jegy: 1600 Ft/fő
 • kedvezményes (50%): 800 Ft/fő
 • családi jegy (2 felnőtt és lagalább két 18 év alatti gyermek): 2400 Ft/család
 • csoportos jegy (15 fő felett): 1200 Ft/fő
 • kedvezményes csoportos jegy (15 fő felett): 600 Ft/fő
 • vezetés az OTP alatt (csak előre bejelentkezéssel, csoportosan): 800 Ft/fő
 • tárlatvezetési díj magyar nyelven: 5.000 Ft/csoport
 • tárlatvezetési díj idegen nyelven: 8000 Ft/csoport
J.P.I. ROMKERT
teljes árú jegy: 600 Ft/fő
kedvezményes (50%) jegy: 300 Ft/fő

Kombinált jegyek (érvényesek  akiadás napjától 1 hónapig)
2 múzeum (két választható múzeum látogatására): 2.500 Ft/fő
3 múzeum (három választható múzeum látogatására): 3.500 Ft/fő
Szombathelyi Képtár, Schrammel-gyűjtemény, Iseum savariense: 3.500 Ft/fő
 

Fotózási díjszabás:
Esküvői fotózás: 5.000 Ft/alkalom/helyszín
Műtárgyfotózás csak igazgatói engedéllyel!
alapdíj: - nyitvatartási időben  7.000 Ft
            - nyitvatartási időn kívül 10.000 Ft


Magyarország nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.) a nyitva tartó tagintézmények látogatása minden EU-állampolgár számára díjtalan.

Ingyenes látogatási lehetőség:
  
  Savaria Képtár Schrammel Iseum Smidt Romkert Skanzen
május - - - 29. - 29. -
június 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26.
július 25. 18. 18. 17. 31. 31. 10.
augusztus 15. 7.; 8. 7.; 8. 7.; 8.  21. 21. 29.
szeptember 5. 12. 12. 11. 25. 25. 19.
október 23. 23. 23. 16. 2. 16. 10.
november 14. 21. 21. 20. 27. - -
december 11-12. 19. 19. 18. 18. - -


I.
Az állandó és időszaki kiállítások látogathatóságáról
 
A 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet alapján
Ingyenesen látogathatók állampolgárságra való tekintet nélkül minden tagintézményünk állandó és időszaki kiállításai a magyar nemzeti ünnepeken.(március 15., augusztus 20., október 23.)
Ingyenesen látogathatja tagintézményeink állandó és időszaki kiállításait az Európai Unió tagállamainak minden állampolgára, aki
 • a 6. életévét nem töltötte be,
 • a 70. életévét betöltötte,
 • a közoktatásban dolgozó pedagógus,
 • fogyatékos személy,
 • fogyatékos személyt kísér (1 fő),
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
 • legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete, ICOM, ICOMOS)
Ingyenesen látogathatja az állandó és az időszaki kiállításokat minden hónap egyik hétvégéjén, amelyet az 5/2018. (X. 15.) számú igazgatói utasítás határoz meg, az Európai Unió tagállamainak állampolgára. 

50%-os kedvezménnyel látogathatja az állandó és időszaki kiállításokat az Európai Unió tagállamainak minden állampolgára, aki
 • a 6. életévét betöltötte, de a 26. életévét még nem,
 • öregségi teljes nyugellátásban részesül,
 • két 18 év alatti személyt kísér, és azok közvetlen hozzátartozója (2 fő)
 
Igazgatói utasítások alapján
Ingyenesen látogathatják a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum állandó és időszaki kiállításait a 10/2014. (VII. 8.) sz. igazgatói utasítás alapján
 • a Vasi Múzeumbarát Egylet tagjai,
 • a Smidt Múzeumért Alapítvány tagjai,
 • a Múzeumbogár Klub tagjai
 a 12/2014. (IX.11.) sz. igazgatói utasítás alapján
 • a Művészeti Szakközépiskola diákjai
20%-os kedvezménnyel látogathatja az állandó és időszaki kiállításokat a 8/2014. (VI. 16.) számú igazgatói utasítás alapján az a Szent Márton Kártyával rendelkező személy
 • a Savaria Múzeumban, a Szombathelyi Képtárban, a Smidt Múzeumban, a J.P.I. Romkertben, a Vasi Skanzenben
  • aki 100%-os jegy megvételére kötelezett;
 • az Iseum Savariense-ben
  • aki 100%-os,
  • és 50%-os jegy megvételére kötelezett.
Az Igazgatói utasításban foglalt kedvezmények azokra a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyekre is kiterjednek, akik „Magyar igazolvánnyal”, vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkeznek a 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet alapján.

 
Egyéb kedvezményre csak a Múzeumigazgató, akadályoztatása esetén megbízottja adhat engedélyt, amelyről tájékoztatja a kedvezménnyel látogatható tagintézmény vezetőjét, munkatársait. 
A kedvezményekre való jogosultságot igazoló dokumentumot a jegyvásárláskor be kell mutatni. 

II.
Közművelődési rendezvények és múzeumpedagógiai foglalkozások

 
A Szent Márton-napi Nagyvásárt 20%-os kedvezménnyel látogathatják a Szent Márton kártya tulajdonosai. 

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásait előzetes bejelentkezés után vehetik igénybe a látogatócsoportok. A foglalkozások díját a közoktatási tanévhez igazodó múzeumpedagógiai kiadvány tartalmazza. Az általánosan meghatározottól eltérő foglalkozások árát, valamint az egyedi kedvezményeket csak a Múzeumigazgató, akadályoztatása esetén megbízottja határozhatja meg, amelyről az érintett tagintézményeket előzetesen tájékoztatja. 

Értelmező rendelkezések: 
az Európai Unió Tagállamai 2019. január 1. napján:Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
 
fogyatékos személy:az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja; (1998. évi XXVI. tv. 4. § a))
 
közeli hozzátartozók:a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa; (1959. évi IV. tv. (Ptk) 685 § b))