Szárított-préselt növénygyűjtemény

A Savaria Múzeum Herbáriuma hazánk negyedik, a Dunántúl legnagyobb növénytani gyűjteménye (vö. Index Herbariorum: SAMU). Recens (nem ős-) növény része tárgykör szerint külön rendezett, legnagyobb alegységének Vas vármegye flórájára vonatkozó, alapító kollekcióját 1908-ban ajándékozta a múzeumnak dr. Waisbecker Antal és Piers Vilmos. Az azóta gyarapodó moszatok, zuzmók, gombák, mohák és edényes növények mintegy fele a történeti Vas megye, kb. egyharmada hazánk más részei, a fennmaradó hányad pedig külföldről, különösen a történelmi Magyarország területéről származik. A gyűjtemény külön kezelt, legkiemelkedőbb egységei Szenczy Imre 19. század közepi, Freh Alfonz, dr. Waisbecker Antal és Piers Vilmos 19. század végi, és dr. Gáyer Gyula 20. század eleji herbáriumai, valamint több, 19–20. századi exsiccata-kiadvány. Az 1825-től gyűjtött anyag számos originálét is tartalmaz, illetve lehetőséget ad a vadon termő és termesztett növények egykori és mai sokféleségének, ezek időbeli és térségbeli változásának megismerésére.
A gyűjtemény 66 811 db kataszteri műtárgyat tartalmaz, kurátora dr. Balogh Lajos.